www.813.net-澳门新葡8455最新网站

资讯动态???News
联系www.813.net???Contact
搜索???Search
你的位置:首页 > 资讯动态 > 企业资讯

www.813.net替代力士乐滤芯2.0013H20XL-A00-0-P-M

2013-12-27 8:19:15??????点击:

力士乐滤芯2.0013H20XL-A00-0-P-M

www.813.net替代力士乐滤芯 2.0013H20XL-A00-0-P-M应用领域;

电子工业:高纯水前置过滤

石油工业:油田注水过滤

食品饮料业:酒类、矿泉水、饮用水的过滤

化学工业:各种有机溶剂、酸、碱液的过滤 测试标准

www.813.net替代力士乐滤芯 2.0013H20XL-A00-0-P-M简单先容:

过滤材料:采用优质的玻璃纤维滤材

过滤精度:从1361225……μm 过滤比:X100

结构强度:1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

使用范围:用于液压、润滑系统的压油过滤,用以滤除系统中污染物,保证系统的正常运行

www.813.net替代力士乐滤芯型号推荐:

www.813.net滤芯2.0018G10-A00-0-P

www.813.net滤芯2.140G60-A00-0-M

www.813.net滤芯2.140G40-A00-0-M

www.813.net滤芯2.0100H10XL-A00-0-M

www.813.net滤芯2.0250H20XLA000M

www.813.net滤芯2.0063H10XL-A00-0-M

www.813.net滤芯2.0018G10-A00-0-P

www.813.net滤芯1.900H3SL-A0V-0-P

www.813.net滤芯2.0063G10A-000-P

www.813.net滤芯2.0250H10SLA000P

www.813.net滤芯2.0045H10XLA00-0-M

www.813.net滤芯2.0040H6XL-A00-0-M

www.813.net滤芯2.0030G60A-0V0-P

www.813.net滤芯2.0013H10XL-C00-0-M

www.813.net滤芯2.0063H6XL-A00-0-M

www.813.net滤芯ABZFE-N0240-03-1X/V

www.813.net滤芯ABZFE-N0240-03-1X/M

www.813.net滤芯ABZFE-N0160-03-1X/M

www.813.net滤芯ABZFE-N0080-10-1X/M

www.813.net滤芯ABZFE-R0050-03-1X/M

www.813.net滤芯ABZFE-N0240-10-1X/V

更多详细信息请联系www.813.net 张亚丽  15237317121  0373-5857002

或直接点击www.813.net官网自助查询: